Wat is de dagwaarde scooter en waarom is ze belangrijk?

Het spreekt voor zich dat elke scooter een bepaalde waarde vertegenwoordigd. Deze waarde wordt bepaald door verschillende factoren. Denk hierbij aan het merk van de scooter, maar ook aan het type waarvoor je hebt gekozen. Voor een tweedehandse scooter geldt in de praktijk dat uiteraard ook het aantal kilometers die er reeds mee werd gereden van belang is. Hoe meer kilometers er op de teller staan, des te lager de waarde van de scooter uit zal vallen. Zou jij graag meer te weten willen komen over de dagwaarde scooter evenals waarom deze nu precies zo belangrijk is? Dan zal je meteen kunnen vaststellen dat de onderstaande informatie je daarbij kan helpen!

Wat is de dagwaarde scooter precies? 

Op het ogenblik dat je een scooterverzekering afsluit zal je in de polisvoorwaarden altijd het woord ‘dagwaarde’ terug kunnen vinden. Zoals de naam reeds aangeeft wordt er hierbij verwezen naar de actuele waarde waar de scooter op de dag in kwestie over beschikt. Het spreekt voor zich dat deze waarde erom bekend staat stelselmatig af te nemen. Verschillende zaken kunnen de dagwaarde van een voertuig beïnvloeden. Het gaat hierbij dan in de praktijk onder meer om:

  1. De staat van het voertuig en aldus of er mogelijks bepaalde schade merkbaar is; 
  2. Het aantal kilometers die je met de scooter hebt afgelegd; 

Hoe meer schade er aan de scooter is opgetreden evenals hoe meer kilometers er reeds mee werd afgelegd, des te lager de dagwaarde uiteraard zal komen te liggen. Hier moet je zeker aandacht aan besteden. De dagwaarde is zeer belangrijk, want het is doorgaans deze waarde die door de verzekeraar wordt gehanteerd op het moment dat ze een bepaalde uitbetaling moet doen. 

Wat is het verschil tussen de cataloguswaarde en de dagwaarde?

Er is in de praktijk niet alleen maar sprake van de dagwaarde scooter. Daarnaast bestaat er namelijk ook nog zoiets als de cataloguswaarde. Beide waardes verschillen ten opzichte van elkaar. In eerste instantie geldt voor de dagwaarde zoals reeds aangegeven dat ze elke dag kan schommelen. Deze wordt bepaald aan de hand van het aantal kilometers die je aflegt, de actueel staat van de scooter en ga zo maar door. Voor de cataloguswaarde geldt dat er zoals de naam eveneens reeds duidelijk maakt wordt gekeken naar de waarde zoals vermeld in de catalogus. Het spreekt voor zich dat deze in de praktijk een behoorlijk stuk hoger is gelegen in vergelijking met de zogenaamde dagwaarde.

Wanneer wordt de dagwaarde van je scooter gehanteerd?

Op het ogenblik dat je de scooter die je hebt aangekocht wenst te verzekeren zal je kunnen vaststellen dat de verzekeraar altijd zal vragen naar de waarde van het voertuig. Op het ogenblik dat er sprake is van diefstal of bijvoorbeeld schade door een ander verzekerd voertuig, zal de zogenaamde dagwaarde steeds het maximale bedrag zijn dat door de verzekeraar zal worden uitbetaald. Deze dagwaarde is niet relevant op het moment dat je de keuze hebt gemaakt om de scooter uitsluitend te verzekeren door middel van een WA-verzekering. Voor deze verplichte verzekering geldt immers dat ze enkel en alleen over een dekking beschikt voor schade die wordt aangebracht ten opzichte van derden. De schade aan je eigen scooter wordt dus nooit verzekerd.

Hoe wordt je dagwaarde scooter bepaald?

Dit misschien vreemd om te horen, maar je dagwaarde scooter kan in de praktijk niet worden vastgesteld. Dit is dan ook altijd slechts een schatting die kan worden gemaakt. Het inschatten van de dagwaarde kan gebeuren door gelijkaardige scooters die bijvoorbeeld op het internet te koop worden aangeboden. Hierbij is het belangrijk om rekening te houden met de exacte specificaties waar het voertuig over beschikt. Concreet betekent dit dan ook dat je rekening dient te houden met: 

  • De leeftijd van de scooter; 
  • Het aantal kilometers die ermee zijn gereden; 
  • De eventuele schade waarvan sprake is aan de scooter; 

Wanneer er zich een schadegeval voordoet zal je kunnen vaststellen dat een expert steevast de dagwaarde voor de schade zal inschatten. Deze waardebepaling kan zeer belangrijk zijn om in te schatten of er sprake is van een total loss of niet. In dit geval is het niet langer financieel interessant om de schade aan het voertuig te laten herstellen. Dit omdat de herstellingskost de actuele waarde van het voertuig eigenlijk (aanzienlijk) zou overstijgen.

Wanneer spreken we over een total loss?

Op het ogenblik dat er sprake is van een verzekerde schade zal je kunnen vaststellen dat de verzekeraar de uitbetaling altijd zal bepalen aan de hand van de dagwaarde scooter. Er wordt gesproken over een total loss of een totaal verlies van het voertuig op het moment dat de herstellingskosten hoger uitvallen dan de waarde van de scooter. De verzekeraar zal in dat geval niet de schade uitkeren, maar zal een uitbetaling voorzien aan de hand van de dagwaarde van het voertuig. Het spreekt uiteraard voor zich dat er ook sprake is van een total loss op het moment dat de scooter niet langer kan worden hersteld. 

Is je dagwaarde scooter belangrijk voor de prijs van je scooterverzekering?

De waarde van je scooter is zeker belangrijk voor de prijs waar je verzekering over beschikt. Voor de dagwaarde scooter geldt namelijk dat ze bepalend is voor het bedrag dat de verzekeraar aan je dient uit te keren wanneer er zich een verzekerde schade voordoet. Des te lager die dagwaarde komt te liggen, des te beperkter ook de verzekeringspremie wordt. Je moet er wel vanuit gaan dat ook de specificaties van je scooter de kostprijs van je verzekering zullen beïnvloeden. Hoe zwaarder specificaties zijn, des te meer je sowieso zal moeten betalen voor scooterverzekering.

In ieder geval, wil je te allen tijde een goed beeld hebben van hoeveel de actuele waarde van je scooter nu precies bedraagt? In dat geval zal je kunnen vaststellen dat het internet je op dit vlak van heel wat waardevolle informatie kan voorzien. Even een klein beetje opzoekwerk verrichten op één of meerdere tweedehandse websites kan bijvoorbeeld zeker een aanrader zijn. Zo zal je in geen tijd precies die actuele dagwaarde scooter vinden waar jij naar op zoek bent.